Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 december 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

  Het dossier rond de centrumvernieuwing in As zou, volgens de meerderheid van Voluit! in een stroomversnelling gekomen zijn. Maandenlang vragen N-VA, en ook de andere oppositiepartijen inzage in de stand van zaken van dit dossier. Steeds werden we de mond gesnoerd door de bevoegde schepen met de …

Op 1 november 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

As - De gemeente As gaat haar kerkhoven in As en Niel bij As opwaarderen. Dat laat burgemeester Miel Craeghs (Voluit) weten naar aanleiding van een bericht van N-VA As waarin gepleit wordt voor een verbetering van de begraafplaatsen. Op termijn zullen de dodenhuisjes verdwijnen en komt er een …

Nvdr: Benieuwd of de burgemeester zijn belofte nakomt en dit jaar de werken aanvat zoals hij in het artikel beweert …

Op 24 augustus 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Uit de statistieken blijkt dat we met zen allen thuis netjes het groenafval van PMD en ander vuil scheiden.  Op openbare plaatsen wil het niet altijd zo lukken.  Neem nu de begraafplaats in As en Niel. Grijze afvalzakken in groene containers, bladkorven vol plastiek en ander restafval…   Er is net …

Op 4 juli 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Oppositie in As …

"Ik beschouw Miel nog altijd als vriend” {C} AS - Zelf was hij jaren­lang sche­pen en ook OCMW-voorzit­ter. Maar sinds 2012 leidt Erik No­ter­mans de op­po­si­tie in As. Een be­wus­te keuze noemt hij zijn over­stap van de lo­ka­le par­tij Vo­l­uit! naar de N-VA. Nog steeds kan hij, naar ei …

Op 31 maart 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Zoals we hier reeds eerder berichtten, werd in juni 2013 de vraag tot aankoop van AED-toestellen op de agenda van de gemeenteraad gezet.    AED betekent ‘automatische externe defibrillator’. Dergelijk apparaat kan gebruikt worden bij de reanimatie van mensen met een hartstilstand. Plotse …

Op 3 maart 2014, over deze onderwerpen: Begroting, Beleid en financiën

De Asserse meerderheid blijft proberen het gebrek aan financiële middelen te verdoezelen door het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) in te schakelen om onroerend goed te kopen in As centrum.  Op 30 januari probeerde de meerderheid van Voluit! reeds een eerst maal het PWA in te schakelen …