Gemeentelijk Onderwijs

Zorgzaam omspringen met de budgetten - kosten gemeenteschool onder controle houden. School barst uit zijn voegen, quota opleggen en eventueel werken met een puntensysteem waarbij de inwoners van As en Niel de voorkeur krijgen (in overleg met directies-leerkrachten-ouderraad). De lokale belastingbetaler mag niet de dupe zijn.