Hoezo sorteren?

Op 24 augustus 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Uit de statistieken blijkt dat we met zen allen thuis netjes het groenafval van PMD en ander vuil scheiden.  Op openbare plaatsen wil het niet altijd zo lukken.  Neem nu de begraafplaats in As en Niel. Grijze afvalzakken in groene containers, bladkorven vol plastiek en ander restafval…   Er is net een rondschrijven geweest dat de gemeente strenger zal toezien op het sorteren van afval in groene containers.  Door het gebruik van grijze en groene containers wilde diezelfde overheid net vermijden dat er nog grijze plastiek zakken zouden worden gebruikt.  En wat gebruikt diezelfde overheid? ... Grijze vuilniszakken. Bizarre voorbeeldfunctie!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is