Lokaal werk

Het uitdiepen en actualiseren van het lokale programma gestoeld op het Vlaamse N-VA programma en onze maatschappelijke visie:
As als een landelijke gemeente met een actief bestuur ten dienste van de bevolking en geconcentreerd op de kerntaken van infrastructuur, veiligheid, gezondheid en behoud van het sociale weefsel gebaseerd op goed nabuurschap. Daar de N-VA in onze gemeente in de oppositie zit, kunnen we enkel de meerderheid ter verantwoording roepen indien nodig, constructief oppositie voeren en de bevolking op de hoogte te houden van de perikelen van Voluit!