Mobiliteit en verkeer

Het gemeentebestuur moet werk maken van een professioneel mobiliteitsbeleid op maat van onze gemeente.
De aangroeiende stroom van verkeer dat door onze centra rijdt, moet afgeremd worden om de leefbaarheid in onze gemeente te vrijwaren. In samenspraak met de buurgemeenten en de hogere overheden moet een professioneel mobiliteitsplan opgesteld worden dat de doorrijroute voor zwaar verkeer verplaatst naar daartoe geschikte wegen.
Zulk mobiliteitsplan is trouwens al in werking voor de meeste van onze omliggende gemeenten.
Het (niet-toeristisch) fietspadennetwerk kan dan aangepast worden, zodat deze zogenaamde zwakke weggebruikers op een veilige manier de weg op kunnen.
 

Nieuws over dit onderwerp

Woordje van de voorzitter

Toen ik, jaren geleden, besloot om me aan te sluiten bij de N-VA deed ik dat vanuit een visie op de maatschappij in haar geheel, eerder dan uit interesse in politiek op gemeentelijk vlak. Dat is …

De kleren van de keizer

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen om het onderwerp “centrumvernieuwing” te laten rusten, voornamelijk omdat ons standpunt ondertussen wel bekend is en omdat het gemeentebestuur halsstarrig vasthoudt …