Eindelijk ook AED-toestellen in As-Niel !

Op 31 maart 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Zoals we hier reeds eerder berichtten, werd in juni 2013 de vraag tot aankoop van AED-toestellen op de agenda van de gemeenteraad gezet.    
AED betekent ‘automatische externe defibrillator’. Dergelijk apparaat kan gebruikt worden bij de reanimatie van mensen met een hartstilstand. Plotse circulatiestilstanden zijn in België
immers de grootste doodsoorzaak bij dringende medische hulpverlening. In voorkomend geval dalen de overlevingskansen van de slachtoffers 10% per minuut.  Wordt een slachtoffer binnen de 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomschok toegediend met een AED, dan bestaat er tot 70% kans om te overleven.

Na eerste tegenargumenten dat het te duur zou zijn, werd de vraag in januari opnieuw aan het gemeentebestuur gesteld.
Nu werden bezwaren geopperd in verband met efficiëntie van de toestellen. 

Nieuwe bijkomende informatie vanuit de provincie, omliggende gemeenten en de Asserse
Gezondheidsraad (Preventief Gezond As) werd grondig geanalyseerd. En zo kwam de vraag
om aankoop van de AED-toestellen voor een 3e maal op de gemeenteraad .

Derde keer, goede keer. Met deze bijkomende informatie waren ook de overige gemeenteraadsleden overtuigd, en werd dit voorstel unaniem goedgekeurd.

Een terechte beloning voor de inspanningen van Joke Driessen (gemeenteraadslid N-VA As-Niel) die dit voorstel gelanceerd heeft en constant ijverde voor de goedkeuring  van de aankoop. 

Welzijn is voor N-VA As-Niel een belangrijk thema.  We zullen hier dan ook blijvend aandacht aan schenken. Gemeenteraadslid Joke Driessen, als sociaal verpleegkundige ook professioneel betrokken, lanceerde dit voorstel dan ook vanuit deze achtergrond. Het idee werd ook uitgedragen door ons provincieraadslid Marijke Bergen die hierover een schriftelijke vraag stelde aan de Deputatie. Ook daar bleek uit het antwoord dat er nog veel werk aan de winkel is.

Meer informatie :

De noodzaak van AED-toestellen: www.hartveilig.be

De concrete vraag van Marijke Bergen en het antwoord : http://limburg.n-va.be/sites/provincie/files/generated/files/initiatief-bijlage/35391_vraagbergenaedtoestellen.pdf

De website en blog van Joke: www.jokedriessen.be

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is