Nieuws

Op 17 maart 2018, over deze onderwerpen: Milieu & Natuur, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft twee boerenschansen of vluchtschansen (in Beringen en in As) voorlopig beschermd als archeologische site.  “Schansen zijn in feite ‘minidorpen’ en bieden uitzonderlijke informatie over het leven van de …

Op 22 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Gezien de toenemende verkeersdrukte in onze gemeente en de nood aan verbetering van de verkeersveiligheid in As en Niel heeft N-VA As/Niel het voorstel op de gemeenteraad van 22 februari 2018 geplaatst om toe te treden tot het project “SAVE Steden en Gemeenten”. Het SAVE project is ontstaan vanuit …

Op 28 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Toerisme en cultuur

We mochten deze week via de pers vernemen dat het gemeentebestuur - lees de meerderheid van Voluit! - beslist heeft de huurovereenkomst met de uitbater van Grand Café Station Asch eenzijdig op te zeggen. Hiermee wordt een nieuw dieptepunt bereikt in wat ooit een prachtig toeristisch project beloofde …