Nieuws

Op 17 maart 2018, over deze onderwerpen: Milieu & Natuur, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft twee boerenschansen of vluchtschansen (in Beringen en in As) voorlopig beschermd als archeologische site.  “Schansen zijn in feite ‘minidorpen’ en bieden uitzonderlijke informatie over het leven van de …

Op 22 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Gezien de toenemende verkeersdrukte in onze gemeente en de nood aan verbetering van de verkeersveiligheid in As en Niel heeft N-VA As/Niel het voorstel op de gemeenteraad van 22 februari 2018 geplaatst om toe te treden tot het project “SAVE Steden en Gemeenten”. Het SAVE project is ontstaan vanuit …

Op 12 december 2016

Rond deze tijd past het om even terug te kijken naar het voorbije jaar. Er is weer veel gebeurd, zowel op Vlaams niveau als in onze afdeling.Onze vertegenwoordigers in de regering en de verschillende parlementen hebben bewezen dat de fundamentele ommezwaai waar we voor gegaan zijn een eind op weg is …

Blikvangers