Begroting

Efficiënte en effectieve overheid.
As doet het tov gelijkaardige gemeenten en tov het gemiddelde in het Vlaamse Gewest financieel goed. Dit willen we zo houden. Dit mag echter niet ten koste van de dienstverlening aan de bevolking en van noodzakelijke uitgaven voor de kerntaken van een goed lokaal bestuur gaan!
Landelijke gemeente eerder dan voorstad.
Budget in evenwicht, lage fiscaliteit.
Focus op kerntaken en goed behoud en onderhoud van het bestaande patrimonium (wat nu niet gebeurt!); geen megalomanie
Transparantie in de rekeningen
Ethos gemeentelijk personeel: overheidsgeld is mijn geld

 

Nieuws over dit onderwerp

Asserse meerderheid blijft blunderen

Asserse meerderheid blijft blunderen Naar aanleiding van de laatste gemeenteraad van dit jaar waar het meerjarenplan 2014-2019 en de begroting 2014 worden vpprgesteld eist N-VA dat de meerderheid …