Asserse meerderheid gebruikt PWA om onroerend goed te kopen voor de gemeente – deel 2

Op 3 maart 2014, over deze onderwerpen: Begroting, Beleid en financiën

De Asserse meerderheid blijft proberen het gebrek aan financiële middelen te verdoezelen door het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) in te schakelen om onroerend goed te kopen in As centrum. 

Op 30 januari probeerde de meerderheid van Voluit! reeds een eerst maal het PWA in te schakelen om de financiëel penibele situatie van de gemeente te verdoezelen bij de aankoop van het Postkantoor in As Centrum. 

Er werd een bod uitgebracht via een inderhaast bijeengeroepen algemene vergadering van het PWA. Niet alleen was deze bijeenroeping onwettelijk bovendien werd  PWA-voorzitter Michel Thys (N-VA) hier door de meerderheid totaal niet bij betrokken. Op de vergadering klaagde hij deze werkwijze en het gebrek aan visie aan. Daarop diende hij  zijn ontslag in. Uiteindelijk werd het bod door Bpost afgewezen als onvoldoende en werd de periode met een maand verlengd.  

Op de gemeenteraad van donderdag 27 februari bracht de meerderheid van Voluit! dit dossier op de gemeenteraad. Gevraagd naar de visie van de gemeente wat met het gebouw zou gebeuren, moesten zij elk antwoord schuldig blijven.

Gevraagd naar de financiële middelen die zouden worden aangewend om de aankoop te financieren kwam nogmaals een bewijs van de slechte financiële situatie van de gemeente. Om de aankoop te bekostigen zal de meerderheid immers vragen aan, jawel... het PWA om financieel te participeren.  

Hierbij bevestigt de meerderheid de stelling van N-VA As/Niel dat zij het PWA enkel en alleen maar wil gebruiken om het gemeentelijk patrimonium uit te breiden, zonder enige visie wat met het gebouw zal gebeuren. We hekelen dan ook deze werkwijze en zullen ons hier tegen blijven verzetten. De huidige stand van zaken van de gehele centrumvernieuwing toont alleen maar aan dat er van echt beleid in onze gemeente helaas geen sprake meer is. De meerderheid probeert dit te verdoezelen via een aantal paniek ingrepen zoals dit dossier. Onze bevolking verdient echter beter.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is