Sociaal beleid (OCMW)

Het OCMW is de belangrijkste lokale invulling van dit beleidsdomein. De visie en strategie van het OCMW moeten dus een integraal deel uitmaken van het gemeentelijk beleid. Richtinggevend daarbij is het principe dat mensen recht hebben op hulp en bijstand. Beiden moeten dus versterkt worden, niet afgebouwd.
Als de overheidsinstantie die het dichtst bij de lokale bevolking staat moet de gemeente ook een belangrijke rol spelen in het behoud en het versterken van het sociaal weefsel en het behoud van de sociale zkerheid:
- enerzijds om preventief het beroep op de sociale zekerheid in de mate van het mogelijke te beperken (sport, recreatie, verenigingsleven, milieufactoren, ...)
- anderzijds om misbruik van het sociale zekerheidssysteem te minimaliseren (sociale fraude)

Nieuws over dit onderwerp