Toetreding gemeente As tot het project SAVE Steden & Gemeenten (bijkomend punt N-VA gemeenteraad van 22/02).

Op 22 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Gezien de toenemende verkeersdrukte in onze gemeente en de nood aan verbetering van de verkeersveiligheid in As en Niel heeft N-VA As/Niel het voorstel op de gemeenteraad van 22 februari 2018 geplaatst om toe te treden tot het project “SAVE Steden en Gemeenten”.

Het SAVE project is ontstaan vanuit de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, een lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. Een van de belangrijke punten binnen de werking van deze vereniging is het actief werken aan de bewustwording van de rol van elkeen inzake verkeersveiligheid.

Hieruit is het SAVE charter ontstaan dat voor de gemeenten een leidraad moet vormen en zeven doelstellingen omvat die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen.

Gezien de steeds toenemende verkeersdrukte in onze gemeente en het niet steeds aanwezig zijn van de juiste voorzieningen voor de zwakke weggebruikers vragen we aan de gemeenteraad om het SAVE-charter te ondertekenen en vervolgens over het engagement aan te gaan om deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven.

De gemeenteraad heeft op basis van ons voorstel beslist om inderdaad het SAVE-Charter te ondertekenen. Dit betekent dat het gemeentebestuur van As het engagement aan gaat om de algemene doelstellingen van het charter om te zetten in concrete acties. Daartoe zal een werkgroep worden samen gesteld over de partijgrenzen heen die de verschillende stappen en de implementatie van dit charter zal begeleiden.

N-VA As/Niel is verheugd dat alle partijen dit voorstel hebben goedgekeurd op de gemeenteraad en kijkt uit naar de opstart van de dit project.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is