Van toeristische topattractie naar complete chaos

Op 28 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Toerisme en cultuur

We mochten deze week via de pers vernemen dat het gemeentebestuur - lees de meerderheid van Voluit! - beslist heeft de huurovereenkomst met de uitbater van Grand Café Station Asch eenzijdig op te zeggen. Hiermee wordt een nieuw dieptepunt bereikt in wat ooit een prachtig toeristisch project beloofde te worden.

Na de mooie restauratie van het stationsgebouw, de oprichting van de vzw Kolenspoor voor de uitbating van de treinen en de erkenning als poort van het Regionaal Landschap begon de afgang. Een kort, maar helaas duidelijk overzicht:

- de eerste uitbating als horecazaak van het stationneke liep uit op een totale fiasco en de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst

- de uitbating van het spoor als toeristisch traject werd zo slecht gemanaged door deze meerderheid dat achtereenvolgens

         * de omringende gemeentebesturen hun medewerking opzegden

         * de vzw Kolenspoor een feitelijke dood kende en bijgevolg er geen vrijwilligers meer waren,

         * de slaaptrein werd uitgebaat zonder vergunning en bijgevolg weer dicht moest

         * de concessieovereenkomst met de NMBS werd stopgezet en de NMBS besliste de sporen weg te halen nadat er ritten werden gemaakt zonder vergunning, onder druk van het Schepencollege

         * het kleine treintje niet meer kon rijden omwille van technische problemen die nooit werden opgelost

- de tweede en huidige uitbating van het Stationneke al snel uitliep in constante meningsverschillen tussen Schepencollege en de uitbater. Het is duidelijk dat er van bij aanvang slechte afspraken werden gemaakt, waarbij het Schepencollege weer eens blijk gaf van een totaal gebrek aan managementscapaciteiten. Uiteindelijk heeft dit dus geleid tot de stopzetting van de concessieovereenkomst.

 

De huidige stand van zaken is zeer duidelijk: de zoveelste mislukking van deze meerderheid waardoor een mooi project helemaal fout loopt. Gevolg: weer een nieuw leegstaand gebouw in onze gemeente. We kunnen de huidige meerderheid alleen maar proficiat wensen met zoveel onkunde en gebrek aan visie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is