Milieu & Natuur

As/Niel ligt in het hart van de groene long van Limburg en is een van de meest groene gemeenten van onze provincie en moet dit blijven.
 Het promoten van onze gemeente als groene gemeente en tegelijk onze natuur verkopen aan de grindboeren is een onmogelijke combinatie. N-VA As/Niel pleit dan ook voor een beleid op lange termijn en dus beperking van de grindontginning in As. Ten allen tijde moet er een actieve betrokkenheid zijn van de gemeente bij de herstructurering van de huidige grindgroeve.
Langs de andere kant moet het uitwerken van een degelijk bosbeheersplan zorgen dat onze bossen (zowel publiek als privaat) beter beheerd worden.
N-VA As/Niel wenst niet dat onze gemeente het slachtoffer wordt van voortdurende milieubelastende projecten die net buiten onze gemeentegrenzen worden uitgebouwd. De afbouw van geur- en lawaaihinder van het circuit Horensbergdam staat dan ook uitdrukkelijk vermeld in ons programma.
Ook met betrekking tot eventuele bouw van windmolens aan onze gemeentegrenzen willen we geen ondoordachte beslissingen.

Nieuws over dit onderwerp