De kleren van de keizer

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen om het onderwerp “centrumvernieuwing” te laten rusten, voornamelijk omdat ons standpunt ondertussen wel bekend is en omdat het gemeentebestuur halsstarrig vasthoudt aan dit project.

Ons ongeloof en onze verontwaardiging waren echter te groot toen we onlangs lazen dat onze burgemeester met de nodige fierheid de centrumvernieuwing bestempelde als een verwezenlijking van het bestuur. Blijkbaar verwacht hij van ons alle...n dat we deze “realisatie” vol bewondering toejuichen en dat terwijl de waarheid het bestuur in zijn blootje zet:

• Er is al meer dan een miljoen € uitgegeven zonder dat er ook nog maar iets vernieuwd is;
• Het centrum is de afgelopen 10 jaar alleen maar minder aantrekkelijk geworden;
• Dringende onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de omgeving worden niet uitgevoerd;
• Door het megalomane karakter is gebleken dat het plan niet volgens de afspraken met de privé partner (en dus niet vóór de volgende verkiezingen) kan gerealiseerd worden. Als gevolg daarvan beslist men in allerijl om de boel op te splitsen in verschillende fases;
• Een visie op de verkeerssituatie in het centrum ontbreekt volkomen;
• Het plan voorziet te veel commerciële ruimte;
• 4 verdiepingen hoogbouw vloekt met de omgeving;
• Er zullen nog veel meer miljoenen volgen voor verdere onteigeningen.

We zouden verder kunnen gaan met deze naakte waarheden, maar in plaats daarvan willen we een ultieme oproep richten aan het bestuur om het roer om te gooien en van het centrum een gezellige plaats te maken waar mensen willen vertoeven en bijeenkomen. Dat kan zonder hoogbouw, zonder combinaties van glas en beton en zonder meerjarenplannen.

Mits de juiste uitvoering volgt automatisch een herwaardering waardoor het voor de eigenaars van het vastgoed en de gronden in de nabijheid lonend wordt om zelf te investeren in verjonging en vernieuwing zodat we terug een levende dorpskern krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is