Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Gezien de toenemende verkeersdrukte in onze gemeente en de nood aan verbetering van de verkeersveiligheid in As en Niel heeft N-VA As/Niel het voorstel op de gemeenteraad van 22 februari 2018 geplaatst om toe te treden tot het project “SAVE Steden en Gemeenten”. Het SAVE project is ontstaan vanuit …

Toen ik, jaren geleden, besloot om me aan te sluiten bij de N-VA deed ik dat vanuit een visie op de maatschappij in haar geheel, eerder dan uit interesse in politiek op gemeentelijk vlak. Dat is ondertussen wel ingrijpend veranderd. Het begon niet lang nadat ik me na jaren buitenland in Limburg …

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen om het onderwerp “centrumvernieuwing” te laten rusten, voornamelijk omdat ons standpunt ondertussen wel bekend is en omdat het gemeentebestuur halsstarrig vasthoudt aan dit project. Ons ongeloof en onze verontwaardiging waren echter te groot toen we onlangs lazen …

Op 28 juli 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer, Ruimtelijke Ordening - Wonen

De voorbije week zagen we dat de doorsteek voor voetgangers aan de Zander Leenstraat (dit is de verkaveling achter de "rijksbasisschool") eindelijk zijn definitieve uitzicht kreeg. Het waren onze N-VA gemeenteraadsleden die tijdens de gemeenteraad van 19 juni de erbarmelijke staat van deze doorsteek …