Asserse meerderheid blijft blunderen

Op 21 december 2013, over deze onderwerpen: Begroting

Asserse meerderheid blijft blunderen

Naar aanleiding van de laatste gemeenteraad van dit jaar waar het meerjarenplan 2014-2019 en de begroting 2014 worden vpprgesteld eist N-VA dat de meerderheid eindelijk werk maakt van een degelijk beleid. Na herhaaldelijke waarschuwingen maakt de meerderheid immers weer een puinhoop van belangrijke dossiers zoals het meerjarenplan en het budget.

Blijkbaar kan de meerderheidsploeg van Voluit! in het gemeentebestuur het niet laten om te blijven blunderen. Tijdens het gehele jaar heeft de oppositie, met N-VA As/Niel op kop aangeklaagd dat de meerderheid constant alle regels met betrekking tot de organisatie van de gemeenteraad aan haar laars lapte. Of het nu beslissingen waren die te laat aan de gemeenteraad werden voorgelegd, beslissingen die moesten worden genomen over zaken die reeds werden uitgevoerd of dossiers die niet in orde waren, de meerderheid lachte de opmerkingen van de oppositie steeds weg.

Op de laatste gemeenteraad van dit jaar zorgt Voluit! voor een hoogtepunt in slordigheid en falen als bestuurspartij. De documenten met betrekking tot het budget en meerjarenplan die werden bezorgd aan de gemeenteraadsleden waren een voorbeeld van hoe het niet moet. Pas 2 dagen voor de gemeenteraad werd een meer uitgewerkt budget en plan toegelicht voor de gemeenteraadsleden. Daardoor konden de gemeenteraadsleden hun taak niet naar behoren uitvoeren. Tevens bleek het budget vol fouten en onvolmaaktheden te staan. Voor het OCMW werd bijvoorbeeld een gemeentelijke bijdrage voorzien van 945.000 Euro, terwijl dit maar 811.000 Euro moest zijn. Ook een aantal posten waren niet ingevuld. De meerderheid heeft nog getracht dit recht te zetten door de documenten aan te passen. Dit is een flagrante en onwettelijke daad, aangezien er wettelijke termijnen bestaan op het klaarmaken van de stukken voor de gemeenteraad.

N-VA vraagt dan ook dat de bespreking op de gemeenteraad van het huidige voorstel van budget en meerjarenprogramma wordt verdaagd tot er een degelijk document wordt gepresenteerd. Een document dat volgens de wettelijke bepalingen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en een correcte weergave is van het meerjarenbeleid dat men wenst te voeren.

Tevens klaagt N-VA de constante slordige manier van werken van de meerderheid aan, evenals de wijze waarop de gemeenteraadsleden de kans wordt ontnomen om op een degelijke wijze aan democratische controle te doen. Deze manier van werken van Voluit! is een degelijk bestuur onwaardig.

Namens N-VA As/Niel,

Joke Driessen, gemeenteraadslid
Erik Notermans, fractieleider gemeenteraad
Chel Thys, gemeenteraadslid
Mario Schildermans, OCMW-raadslidLea Meermans, OCMW-raadslid
Eric Geussens, Voorzitter N-VA As/Niel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is