Gesprek met Zuhal Demir

Op 14 oktober 2016
Zuhal Demir

Vorige zondag organiseerden N-VA As, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek samen een apero- en gespreksmorgen met Zuhal Demir, de bekende N-VA politica en federaal parlementslid uit Genk. Een 80-tal mensen luisterden met aandacht naar de inleiding door Zuhal. Daarin zette ze op haar gekende bevattelijke en begeesterende manier uiteen hoe de economische visie en aanpak van de N-VA contrasteert met het model dat in de vorige regering gehanteerd werd door de PS van Elio Di Rupo.

Dat model werd gekenmerkt door belastingverhogingen (+8 miljard), groeiende schuldenlast en stijgende overheidsuitgaven waarbij Di Rupo de problemen doorschoof naar de volgende regering, de deelstaten en de belastingbetaler.

Haaks daartegenover staat de N-VA aanpak die beloont wie werkt, spaart en onderneemt. Lagere belastingen en overheidsbeslag, gecombineerd met het stimuleren van private jobs en een begroting in evenwicht is het doel, dat moet bereikt worden door besparingen in de overheid, hervorming van de arbeidsmarkt en het pensioensysteem samen met het optrekken van de laagste uitkeringen. Prioriteiten hierin zijn een efficiënte gezondheidszorg, een lagere totale loonkost maar hogere nettolonen en een gelijke behandeling voor ieder kind.

Zuhal toonde aan dat reeds veel van deze doelstellingen gerealiseerd zijn: tienduizenden nieuwe jobs en dalende werkloosheid, stijgende nettolonen, een dalend overheidsbeslag en het dichten van de concurrentiekloof die het gevolg was van de historische loonkosthandicap ten opzichte van de ons omringende landen. Dit laatste heeft ervoor gezorgd dat het aantal faillissementen daalt en meer ondernemingen starten in Vlaanderen dan ooit tevoren. De handelsbalans is voor het eerst sinds 2008 positief, de Vlaamse export stijgt explosief en ook de buitenlandse investeringen gaan omhoog.

Het is duidelijk dat deze resultaten een overweldigend bewijs vormen dat die radicaal veranderde aanpak werkt, terwijl het volle effect ervan nog gaat stijgen in de komende jaren.

Het betoog van Zuhal werd uiteraard zeer positief onthaald door de toehoorders, zoals mocht blijken uit de reacties en vragen die volgden. Wel was de verzuchting dat nog te weinig mensen zich bewust zijn van deze resultaten, waarbij vooral de rol van de media en de vakbonden werd bekritiseerd. Over dit en andere aspecten van het thema werd nog druk gesproken tijdens het aperitief dat het evenement afsloot. Kortom, een zondagvoormiddag gesmaakt door de deelnemers!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is