Voluit! vindt wijken onbelangrijk!

Op 4 december 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van 20 november 2014 stelde de meerderheid een wijziging voor van het meerjarenplan dat het beleid bepaalt tijdens de volgende jaren.  Eén van de opvallende zaken in deze wijziging was het schrappen van het budget voor de verfraaiingswerken in de wijken Witte Dorp en Cockerill.

In het meerjarenplan 2012 – 2018 had de meerderheid een budget voorzien van 50.000 Euro voor Wijkverfraaiing Witte Dorp en 50.000 Euro voor Wijkverfraaiing Cockerill die nu door diezelfde meerderheid volledig werden geschrapt.

Blijkbaar zijn verkiezingsbeloften voor de huidige meerderheid van Voluit! na de verkiezingen niets meer waard. In hun verkiezingsprogramma staat letterlijk:  “De wijken Zevenhuizen, Dennengaerde, het Witte Dorp en Cockerill verfraaien met oog voor de specifieke behoeften per wijk”.

Maar dat waren duidelijk verkiezingsbeloften waar ondertussen niets meer van over blijft.

De obsessie van de huidige meerderheid voor de bouw van een aantal appartementsblokken onder de noemer centrumvernieuwing is zo groot, dat de wijken in de kou blijven staan. N-VA As/Niel zal er alles aan doen om dit tegen te houden en er voor te zorgen dat onze gemeente een leefbare gemeente blijft voor elke inwoner.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is