Verslag Thema-avond Mobiliteit

Op 15 juni 2012

Thema-avond Mobiliteit

Vrijdag 15 juni organiseerde onze afdeling een thema-avond rond mobiliteit.  Allereerst wilden we een allang sluimerend probleem van de bewoners van de Lanklaarsesteenweg aankaarten. De aanwezigheid van de autokeuring en de files die daar vaak mee gepaard gaan, hebben een enorme weerslag op de leefbaarheid van de buurt. Het kan niet zijn dat wanneer je met de wagen naar je eigen huis rijdt, geconfronteerd wordt met de agressie van wachtende chauffeurs. Het kan ook niet zijn dat je kinderen met de fiets  's morgens en 's middags tussen de wachtrijen door moeten laveren om veilig thuis te geraken.  Hoog tijd dus dat de betrokken partijen hiervoor een oplossing willen zoeken, om deze situaties te vermijden.
Het is ook teleurstellend dat bij de herinrichtingsplannen voor het kruispunt N75 - Stationsstraat geen aandacht werd geschonken aan deze specifieke situatie.  Deze mensen hebben recht op een verbetering van deze situatie en wij zullen dit dossier zeker blijven opvolgen. U vindt in bijlage alvast ons persbericht en tevens een artikel zoals het verscheen in Het Laatste Nieuws.
Het tweede deel van de avond bestond uit een uiteenzetting door Vlaams Parlementslid Lies Jans. Lies zet zich al jaren - o.a. samen met Jan Peumans - in om de Limburgse mobiliteitsthema's op de agenda te plaatsen, te onderzoeken en kritisch te beoordelen. We waren dan ook heel tevreden dat zij haar kennis rond het Spartacusplan wilde delen met de geïnteresseerde bewoners. Zij herhaalde nogmaals dat een goede ontsluiting via openbaar noodzakelijk is maar dat de discussie over de manier waarop dit dient te gebeuren zich niet mag beperken tot de uitbouw van een sneltramnet, dat bovendien kostenverslindend is.
Concreet voor het traject Hasselt-Maasmechelen  betekent de keuze voor een traject door onze gemeente dat de aanleg van een bijkomend spoor noodzakelijk zal zijn omdat een gelijktijdig gebruik van de bestaande sporen door zowel de sneltram als de toeristische treinen van het Kolenspoor niet aan de orde is. Maar gelukkig zijn de plannen voor dit traject nog in een embryonale fase. Ten vroegste tegen 2020 zal deze tramlijn gerealiseerd worden. We houden u zeker verder op de hoogte van de mogelijke ingrijpende veranderingen die As hier te wachten staan.
Bekijk ook onze foto-pagina voor de beelden bij deze avond.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is