Uit de gemeenteraad van 23/01/2014: HARD OF HART-VRIENDELIJK

Op 23 januari 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën
U kon vorig jaar al in ons huis-aan-huisblad lezen (zie publicaties - HAH oktober 2013) dat we ervoor ijveren om AED-toestellen (defibrillatoren) te plaatsen in onze gemeente. Dit voorstel werd toen niet aanvaard door de meerderheid o.a. met de drogreden dat eerst een plan voor de heraanleg van de parking en de hele omgeving van de sporthal zou opgemaakt worden. De afronding hiervan werd voorzien eind vorig jaar.
 
Vermits dit plan nog niet aan de gemeenteraad werd voorgelegd, vonden we het opportuun om dit voorstel van raadslid Joke Driessen in januari terug op de gemeenteraad te brengen! Schepen van Welzijn, Rik Kissembeek, begon zijn argumentatie met een aanval op de N-VA in plaats van op de inhoud van het voorstel. Hij argumenteerde "dat als dit niet zou goedgekeurd worden jullie - hij bedoelde de N-VA - dan kunnen schrijven dat voor Voluit! een mensenleven niks waard is".  Wat een verzuurde reactie op een positief voorstel dat mensenlevens kan redden. We gaan er immers van uit dat iedereen een mensenleven respecteert en begrijpen dan ook niet dat er na de vorige bespreking op de gemeenteraad van juni er door de Schepen van Welzijn niets werd ondernomen, tenzij het laten opnemen in het meerjarenprogramma met eventuele uitvoering ten vroegste in 2016. Dat noemt men op de lange baan schuiven.
 
Nog groter werd onze verbazing toen de burgemeester - toch professioneel actief in de gezondheidssector - zich in het debat mengde en twijfelde aan het nut van dergelijke toestellen. We kregen trouwens de indruk dat niemand van de meerderheid zich de moeite had genomen om zich terdege te informeren over deze defibrillatoren en de kansen die zij bieden op overleven bij een hartfalen. Tot onze grote spijt werd dit voorstel dus wederom verworpen, met de melding dat in 2016 eventueel werk gemaakt wordt van de installatie van deze toestellen. Hopelijk is de burgemeester tegen dan wel overtuigd van het nut ervan.
 
De andere oppositiepartijen hadden zich blijkbaar wel verder geïnformeerd en steunden onze keuze volledig. Jammer genoeg is de meerderheid zich onvoldoende bewust van de positieve impact die dit voorstel op korte termijn kan hebben. Ze zorgen er voor dat het traject naar een hart-vriendelijk gemeente in As op de lange baan wordt geschoven. Een flater van jewelste in onze ogen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is