Mobiliteit programmapunt voor N-VA As/Niel

Op 18 juni 2012

N-VA As/Niel organiseerde vrijdag een thema-avond rond mobiliteit. "We willen van mobiliteit één van onze programmapunten maken", zegt lijsttrekker Erik Notermans. "We hebben het dan vooral over lokale mobiliteitsproblemen die in onze ogen te weinig aandacht krijgen.
Zo stellen we ons onder meer vragen bij de mobiliteit van de Dorpstraat en de toenemende verkeersdruk daar.
We vragen ons af of er in de op til staande centrumvernieuwing van As voldoende aandacht geschonken wordt aan mobiliteit, want dat is nu al een probleem door het dagelijkse zwaar verkeer en de problematiek rond de veiligheid van fietsers."
De lijst waarmee N-VA As/Niel binnenkort naar de kiezer trekt, is nog niet helemaal klaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is