Meerderheid wil oppositie monddood maken in dossier Centrumvernieuwing!

Op 1 december 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

 

Het dossier rond de centrumvernieuwing in As zou, volgens de meerderheid van Voluit! in een stroomversnelling gekomen zijn. Maandenlang vragen N-VA, en ook de andere oppositiepartijen inzage in de stand van zaken van dit dossier. Steeds werden we de mond gesnoerd door de bevoegde schepen met de boodschap dat er geheimhouding zou zijn en we pas zouden worden ingelicht wanneer alles rond zou zijn. Een alles behalve democratische houding waarbij de heren en dames van Voluit! blijkbaar vergeten dat de eventuele kosten moeten worden gedragen door de inwoners van onze gemeente.

 

En plots worden we als oppositie uitgenodigd voor een gemeenteraadscommissie waarop de stand van zaken zal worden uitgelegd. Op 26 november krijgen de gemeenteraadsleden een uitnodiging voor een gemeenteraadscommissie die plaats heeft op 1 december. Een aantal verduidelijkingen zijn hier op zijn plaats. In de eerste plaats kent de gemeenteraad geen systeem van gemeenteraadscommissies. In de tweede plaats zat bij de uitnodiging een dossier dat onvolledig is. En tenslotte is er maar één plaats waar een dergelijk belangrijk dossier moet besproken en beslist worden: de gemeenteraad.

 

Het is duidelijk dat de meerderheid hiermee de oppositie monddood wil maken. N-VA As/Niel heeft steeds het belang van een centrumvernieuwing in As onderstreept. Maar wel een centrumvernieuwing op maat van de landelijke gemeente die we zijn en geen megalomaan project. De obsessie van de huidige meerderheid om het centrum van As vol te bouwen met appartementsblokken is blijkbaar zo groot dat ze alle democratische regels aan haar laars lapt. Daarom heeft N-VA As/Niel besloten om niet naar de commissievergadering te gaan en willen we het dossier enkel bespreken op de plaats waar het moet besproken worden: de gemeenteraad.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is