Centrumvernieuwing: vloek of zegen?

Op 13 juli 2012

Wij hebben ernstige bezwaren bij de vorm die het huidig bestuur voorstelt voor de broodnodige centrumvernieuwing. U kan het artikel lezen op deze website onder de rubriek "Over Ons" => "Publicaties" => "Huis-aan-huis". Het artikel staat in de publicatie van juni 2012.
We krijgen veel vragen van bewoners en handelaars over deze plannen. Bestaat de mogelijkheid om hieraan nog iets te wijzigen?
Dit kan, door een bezwaarschrift in te dienen. Daarom hebben we een aantal voorbeelden van bezwaarschriften opgesteld. Deze stellen wij hier voor u ter beschikking en u mag ze vrij gebruiken. Hieronder vindt u 3 pdf-bestanden die u kunt aanklikken.
Het bestand 'bezwaarhandel.pdf' geeft een bezwaar weer tegen de geplande handelspanden die zullen zorgen voor een georganiseerde leegstand.
Het bezwaar dat in het bestand 'bezwaarmobiliteit.pdf' staat, steunt op mobiliteitsproblemen. Men heeft helemaal geen rekening gehouden met de bijkomende verkeersdrukte die de voorliggende centrumvernieuwing zal veroorzaken.
Het bestand 'bezwaarwonen.pdf' geeft een bezwaar tegen de geplande uitbreiding van de woonoppervlakte. Deze uitbreiding staat volledig in contrast met een eerdere woonbehoeftestudie.
Elk voorbeeld kunt u letterlijk overnemen of eventueel nog zelf aanpassen, indien u dat nodig vindt.
BELANGRIJK is dat een bezwaarschrift ingediend wordt voor 20 juli 2012 ofwel door afgifte ofwel door middel van een aangetekende zending.
Voor verdere vragen mag u steeds contact met ons opnemen.
N-VA wil een centrumvernieuwing op maat van onze gemeente!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is