Nieuws

Alle nieuwsitems

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen om het onderwerp “centrumvernieuwing” te laten rusten, voornamelijk omdat ons standpunt ondertussen wel bekend is en omdat het gemeentebestuur halsstarrig vasthoudt aan dit project. Ons ongeloof en onze verontwaardiging waren echter te groot toen we onlangs lazen …

Op 30 maart 2016

Als kersverse voorzitter heb ik al een paar keren kunnen vaststellen dat het bijwonen van de gemeenteraad één van de minder inspirerende kantjes van politieke activiteit kan zijn, maar goed, het is dé plaats waar we het bestuur ter verantwoording kunnen roepen en dus kunnen we alleen maar proberen …

Op 13 maart 2016, over deze onderwerpen: Bestuur, Bestuur en Organisatie

N-VA As/Niel kiest Hugo Miseur als nieuwe afdelingsvoorzitter Tijdens de recente verkiezingen voor een nieuw afdelingsbestuur werd Hugo Miseur verkozen als nieuwe voorzitter. Hij zal Erik Geusens opvolgen die de nieuwe ondervoorzitter wordt. “In de eerste plaats wens ik de nu reeds aktieve afdeling …

Op 28 september 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW), Gemeenteraad, OCMW-raad

Vanaf september zijn er enkele wijzigingen bij de N-VA: - gemeenteraad: Joke Driessen (is verhuisd naar het Antwerpse) wordt vervangen door Lea Meermans, die tot het einde van het jaar twee mandaten uitoefent nl. gemeenteraadslid en ocmw-raadslid. - Ocmw-raad: Patrick Kuijpers neemt het mandaat van …

Op 28 juli 2015, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

Het ziet er meer en meer naar uit dat de huidige meerderheid van Voluit! het toeristisch project Kolenspoor naar haar eindstation begeleidt. De artikels die de voorbije dagen weer verschenen in de kranten in verband met het opbreken van de sporen door de NMBS bevestigen dit nogmaals. Al enkele jaren …

Op 12 juli 2015, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

In het huis-aan-huis blad van N-VA As/Niel brachten we in juni 2014 een artikel onder de naam “De trein der traagheid”. Daarin klaagden we aan dat de huidige meerderheid van Voluit! geen enkele visie had over de toekomst van het Kolenspoor waardoor deze prachtige site totaal verkommerde. Nu, een …