Blikvangers

  • Nieuwjaarsreceptie

    Het voltallige bestuur van N-VA As/Niel wenst iedereen een voorspoedig 2017. Ieder jaar organiseren de N-VA afdelingen van Maaseik, Kinrooi en As samen een Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar zal deze doorgaan in Maaseik-Opoeteren, bij Bievakhuizen 't Dreuge, Roosterbergstraat 36 en dit op zondag 22 januari 2017 vanaf 11u met als gastspreekster Zuhal Demir. Iedereen is welkom, breng gerust een sympathisant mee!

Nieuws

Op 12 december 2016

Rond deze tijd past het om even terug te kijken naar het voorbije jaar. Er is weer veel gebeurd, zowel op Vlaams niveau als in onze afdeling.Onze vertegenwoordigers in de regering en de verschillende parlementen hebben bewezen dat de fundamentele ommezwaai waar we voor gegaan zijn een eind op weg is …

Op 29 november 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Reeds enkele jaren klaagt de N-VA fractie As/Niel in de gemeenteraad het feit aan dat de gemeente- en OCMW-rekeningen veel te laat worden voorgesteld. Steeds weer kregen we als antwoord dat dit zou verbeteren en dat het op zich geen probleem vormde. Er werd ook steeds op gewezen dat dit zeker geen …

Op 28 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Toerisme en cultuur

We mochten deze week via de pers vernemen dat het gemeentebestuur - lees de meerderheid van Voluit! - beslist heeft de huurovereenkomst met de uitbater van Grand Café Station Asch eenzijdig op te zeggen. Hiermee wordt een nieuw dieptepunt bereikt in wat ooit een prachtig toeristisch project beloofde …