Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Toerisme en cultuur

We mochten deze week via de pers vernemen dat het gemeentebestuur - lees de meerderheid van Voluit! - beslist heeft de huurovereenkomst met de uitbater van Grand Café Station Asch eenzijdig op te zeggen. Hiermee wordt een nieuw dieptepunt bereikt in wat ooit een prachtig toeristisch project beloofde …

Op 5 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen, Toerisme en cultuur

Hoe Voluit! omgaat met dit kleinood is net het tegengestelde van wat wij bedoelen met een actief bestuur dat het haar toevertrouwde patrimonium koestert. Het dak en het plafond binnen staan op instorten door jarenlange verwaarlozing. Het excuus daarvoor is dat het niet eenvoudig is om een nieuwe …

Op 28 juli 2015, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

Het ziet er meer en meer naar uit dat de huidige meerderheid van Voluit! het toeristisch project Kolenspoor naar haar eindstation begeleidt. De artikels die de voorbije dagen weer verschenen in de kranten in verband met het opbreken van de sporen door de NMBS bevestigen dit nogmaals. Al enkele jaren …

Op 12 juli 2015, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

In het huis-aan-huis blad van N-VA As/Niel brachten we in juni 2014 een artikel onder de naam “De trein der traagheid”. Daarin klaagden we aan dat de huidige meerderheid van Voluit! geen enkele visie had over de toekomst van het Kolenspoor waardoor deze prachtige site totaal verkommerde. Nu, een …

Op 1 november 2014, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

As - N-VA As-Niel wil dat de stad Genk in het kader van de herbestemming van het Kolenspoor Zwartberg rekening houdt met de vzw Kolenspoor in As. De partij vreest immers dat de vzw op een zijspoor terecht komt in het globale plan …

Op 17 augustus 2014, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

De gemeente As kan zich verheugen op een uitgebreid succesbij de fietstoeristen.  De ruime parking naast het Station blijft jammer genoeg meestal onbenut omdat men deze niet kent.  Een tweede heikel punt  zijn de sanitaire voorzieningen. Momenteel is er op de hele site slechts één enkele WC …