Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 maart 2018, over deze onderwerpen: Milieu & Natuur, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft twee boerenschansen of vluchtschansen (in Beringen en in As) voorlopig beschermd als archeologische site.  “Schansen zijn in feite ‘minidorpen’ en bieden uitzonderlijke informatie over het leven van de …

Op 5 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen, Toerisme en cultuur

Hoe Voluit! omgaat met dit kleinood is net het tegengestelde van wat wij bedoelen met een actief bestuur dat het haar toevertrouwde patrimonium koestert. Het dak en het plafond binnen staan op instorten door jarenlange verwaarlozing. Het excuus daarvoor is dat het niet eenvoudig is om een nieuwe …

Toen ik, jaren geleden, besloot om me aan te sluiten bij de N-VA deed ik dat vanuit een visie op de maatschappij in haar geheel, eerder dan uit interesse in politiek op gemeentelijk vlak. Dat is ondertussen wel ingrijpend veranderd. Het begon niet lang nadat ik me na jaren buitenland in Limburg …

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen om het onderwerp “centrumvernieuwing” te laten rusten, voornamelijk omdat ons standpunt ondertussen wel bekend is en omdat het gemeentebestuur halsstarrig vasthoudt aan dit project. Ons ongeloof en onze verontwaardiging waren echter te groot toen we onlangs lazen …

Op 4 december 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van 20 november 2014 stelde de meerderheid een wijziging voor van het meerjarenplan dat het beleid bepaalt tijdens de volgende jaren.  Eén van de opvallende zaken in deze wijziging was het schrappen van het budget voor de verfraaiingswerken in de wijken Witte Dorp en Cockerill. In …

Op 1 december 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

  Het dossier rond de centrumvernieuwing in As zou, volgens de meerderheid van Voluit! in een stroomversnelling gekomen zijn. Maandenlang vragen N-VA, en ook de andere oppositiepartijen inzage in de stand van zaken van dit dossier. Steeds werden we de mond gesnoerd door de bevoegde schepen met de …