Woordje van de voorzitter

Toen ik, jaren geleden, besloot om me aan te sluiten bij de N-VA deed ik dat vanuit een visie op de maatschappij in haar geheel, eerder dan uit interesse in politiek op gemeentelijk vlak.

Dat is ondertussen wel ingrijpend veranderd. Het begon niet lang nadat ik me na jaren buitenland in Limburg vestigde en in As kwam wonen. De aanleiding was een groeiende irritatie over de kloof tussen de marketing die Limburg als een fietsparadijs voorstelt en de r...ealiteit hier in de gemeente waar fietsen soms, zacht uitgedrukt, meer aanvoelt als een vagevuur. Ik heb het dan over fietspaden (als ze er al zijn) die meer weghebben van een kraterlandschap of niet meer zijn dan een anders gekleurde smalle reep op een al even smalle autorijstrook, om maar te zwijgen over wegenkruisingen waar de overgang aanvoelt als een aardbeving.

Het mag banaal lijken, maar dit illustreert hoe het lokale beleid direct voelbaar is, letterlijk en figuurlijk, op een manier die soms veel ingrijpender is dan besluiten die op andere bestuursniveaus worden genomen. Voor de N-VA is dat lokale beleidsniveau dus essentieel en we hebben dan ook zeer duidelijke standpunten over alle beleidsdomeinen die relevant zijn voor onze gemeente.

Het uitbouwen en goed onderhouden van een veilige en comfortabele wegeninfrastructuur voor alle weggebruikers en onze steun voor het charter sterk fietsbeleid zijn daar maar voorbeelden van. Andere voorbeelden uit het recente verleden zijn ons aandringen op het aanleggen van een sterretjesweide, het aanbrengen van AED-toestellen (automatische externe defibrillator), onze visie inzake de centrumvernieuwing en ga zo maar door. De komende maanden gaan we die standpunten trouwens uitgebreider toelichten in onze publicaties en op deze pagina.

Duidelijke standpunten en klare keuzes, daar staan we voor!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is