Gemeentebestuur wil geen transparantie over tekortkomingen in het financieel beheer

Op 29 november 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Reeds enkele jaren klaagt de N-VA fractie As/Niel in de gemeenteraad het feit aan dat de gemeente- en OCMW-rekeningen veel te laat worden voorgesteld. Steeds weer kregen we als antwoord dat dit zou verbeteren en dat het op zich geen probleem vormde. Er werd ook steeds op gewezen dat dit zeker geen structureel probleem was binnen de administratie.

De begeleidende nota bij het financieel verslag, afkomstig van de financieel beheerder van de gemeente, dat op de gemeenteraad van 24 november werd besproken bewijst nochtans het tegendeel.

De nota is niet minder dan een noodkreet naar het huidige bestuur om eindelijk werk te maken van de verbetering van het volledige financiële beheer van de gemeente. Niet alleen schiet de software die werd aangekocht tekort, ook de werking van alle diensten die verantwoordelijk zijn voor de financiële invorderingen laat te wensen over. Ten slotte verduidelijkt de nota dat geen gehoor werd gegeven aan eerdere oproepen aan het College van Burgemeester en Schepenen om hier werk van te maken.

Eens te meer getuigt het College van Burgemeester en Schepenen van een totaal gebrek aan kunde om de gemeente in goede banen te leiden. Het schaamlapje dat As schuldenvrij is bedekt deze structurele tekortkomingen in het financieel beleid helemaal niet. Het is hoog tijd dat dit College uit zijn ivoren toren komt en eindelijk eens werk begint te maken van een krachtdadig bestuur. En daarmee bedoelen we niet het opsparen van alle grote projecten tot 2017 om vervolgens naar de kiezer te kunnen stappen met de boodschap “we hebben toch een en ander gerealiseerd”. Een degelijk bestuur is in eerste instantie een bestuur dat de dagelijkse werking van een gemeente volkomen beheerst.

Onze fractie heeft dan ook in de gemeenteraad gevraagd om een externe objectieve doorlichting van de financiële werking op basis van de nota van de financieel beheerder. De reactie was, niet onverwacht, verbijsterend: “We lossen dit liever intern op. We vragen de maker van de nota om een verbeteringsplan”. Daarmee schuift het college de verantwoordelijkheid af op de schouders van degene die de mistoestanden aanklaagt en probeert men de werkelijke dimensies van het probleem te verdoezelen. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is