Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 oktober 2016, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen, Toerisme en cultuur

Hoe Voluit! omgaat met dit kleinood is net het tegengestelde van wat wij bedoelen met een actief bestuur dat het haar toevertrouwde patrimonium koestert. Het dak en het plafond binnen staan op instorten door jarenlange verwaarlozing. Het excuus daarvoor is dat het niet eenvoudig is om een nieuwe …

Toen ik, jaren geleden, besloot om me aan te sluiten bij de N-VA deed ik dat vanuit een visie op de maatschappij in haar geheel, eerder dan uit interesse in politiek op gemeentelijk vlak. Dat is ondertussen wel ingrijpend veranderd. Het begon niet lang nadat ik me na jaren buitenland in Limburg …

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen om het onderwerp “centrumvernieuwing” te laten rusten, voornamelijk omdat ons standpunt ondertussen wel bekend is en omdat het gemeentebestuur halsstarrig vasthoudt aan dit project. Ons ongeloof en onze verontwaardiging waren echter te groot toen we onlangs lazen …

Op 30 maart 2016

Als kersverse voorzitter heb ik al een paar keren kunnen vaststellen dat het bijwonen van de gemeenteraad één van de minder inspirerende kantjes van politieke activiteit kan zijn, maar goed, het is dé plaats waar we het bestuur ter verantwoording kunnen roepen en dus kunnen we alleen maar proberen …

Op 13 maart 2016, over deze onderwerpen: Bestuur, Bestuur en Organisatie

N-VA As/Niel kiest Hugo Miseur als nieuwe afdelingsvoorzitter Tijdens de recente verkiezingen voor een nieuw afdelingsbestuur werd Hugo Miseur verkozen als nieuwe voorzitter. Hij zal Erik Geusens opvolgen die de nieuwe ondervoorzitter wordt. “In de eerste plaats wens ik de nu reeds aktieve afdeling …

Op 28 september 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW), Gemeenteraad, OCMW-raad

Vanaf september zijn er enkele wijzigingen bij de N-VA: - gemeenteraad: Joke Driessen (is verhuisd naar het Antwerpse) wordt vervangen door Lea Meermans, die tot het einde van het jaar twee mandaten uitoefent nl. gemeenteraadslid en ocmw-raadslid. - Ocmw-raad: Patrick Kuijpers neemt het mandaat van …