Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 augustus 2014, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

De gemeente As kan zich verheugen op een uitgebreid succesbij de fietstoeristen.  De ruime parking naast het Station blijft jammer genoeg meestal onbenut omdat men deze niet kent.  Een tweede heikel punt  zijn de sanitaire voorzieningen. Momenteel is er op de hele site slechts één enkele WC …

Op 11 augustus 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening - Wonen

Het einde van de omgevingswerken aan het vrijetijsgebouw lijkt in zicht.  Hopelijk wordt ook de balustrade aan de rolstoelhelling dringend afgewerkt. Een noodzaak, want de ontoereikend  geplaatste nadarafsluiting kan de zeer gevaarlijke situatie niet voorkomen: een niet afgeschermd niveauverschil …

Op 3 augustus 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van 23 januari 2014 bracht onze fractieleider Erik Notermans de gevaarlijke situatie aan de inrit van de Hoogstraat naar de OKAY ter sprake. Door de herinrichting van de Hoogstraat lag de inrit ter hoogte van het nieuwe voetgangers- en fietspad plots een heel stuk lager. Dit …

Op 28 juli 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer, Ruimtelijke Ordening - Wonen

De voorbije week zagen we dat de doorsteek voor voetgangers aan de Zander Leenstraat (dit is de verkaveling achter de "rijksbasisschool") eindelijk zijn definitieve uitzicht kreeg. Het waren onze N-VA gemeenteraadsleden die tijdens de gemeenteraad van 19 juni de erbarmelijke staat van deze doorsteek …

Op 4 juli 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

Oppositie in As …

"Ik beschouw Miel nog altijd als vriend” {C} AS - Zelf was hij jaren­lang sche­pen en ook OCMW-voorzit­ter. Maar sinds 2012 leidt Erik No­ter­mans de op­po­si­tie in As. Een be­wus­te keuze noemt hij zijn over­stap van de lo­ka­le par­tij Vo­l­uit! naar de N-VA. Nog steeds kan hij, naar ei …

Op 21 mei 2014, over deze onderwerpen: Provincie

 …