Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 januari 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

In juni 2013 diende de N-VA fractie op de gemeenteraad het voorstel in om enkele openbare AED-toestellen aan te kopen voor de inwoners van de gemeente As. Op 3 oktober 2014 keurde het College van Burgemeester en Schepenen uiteindelijk de aankoop goed. Het gemeentepersoneel en de conciërges hebben …

Op 4 december 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van 20 november 2014 stelde de meerderheid een wijziging voor van het meerjarenplan dat het beleid bepaalt tijdens de volgende jaren.  Eén van de opvallende zaken in deze wijziging was het schrappen van het budget voor de verfraaiingswerken in de wijken Witte Dorp en Cockerill. In …

Op 1 december 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

  Het dossier rond de centrumvernieuwing in As zou, volgens de meerderheid van Voluit! in een stroomversnelling gekomen zijn. Maandenlang vragen N-VA, en ook de andere oppositiepartijen inzage in de stand van zaken van dit dossier. Steeds werden we de mond gesnoerd door de bevoegde schepen met de …

Op 1 november 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

As - De gemeente As gaat haar kerkhoven in As en Niel bij As opwaarderen. Dat laat burgemeester Miel Craeghs (Voluit) weten naar aanleiding van een bericht van N-VA As waarin gepleit wordt voor een verbetering van de begraafplaatsen. Op termijn zullen de dodenhuisjes verdwijnen en komt er een …

Nvdr: Benieuwd of de burgemeester zijn belofte nakomt en dit jaar de werken aanvat zoals hij in het artikel beweert …

Op 1 november 2014, over deze onderwerpen: Toerisme en cultuur

As - N-VA As-Niel wil dat de stad Genk in het kader van de herbestemming van het Kolenspoor Zwartberg rekening houdt met de vzw Kolenspoor in As. De partij vreest immers dat de vzw op een zijspoor terecht komt in het globale plan …

Op 24 augustus 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Uit de statistieken blijkt dat we met zen allen thuis netjes het groenafval van PMD en ander vuil scheiden.  Op openbare plaatsen wil het niet altijd zo lukken.  Neem nu de begraafplaats in As en Niel. Grijze afvalzakken in groene containers, bladkorven vol plastiek en ander restafval…   Er is net …