Asserse meerderheid gebruikt PWA om onroerend goed te kopen voor de gemeente.

Op 31 januari 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

De Asserse meerderheid probeert het gebrek aan financiële middelen te verdoezelen door het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) in te schakelen om onroerend goed te kopen in As centrum. PWA-voorzitter Chel Thys (N-VA) dient zijn ontslag in. 

N-VA As/Niel heeft reeds herhaaldelijk gewezen op de penibele financiële situatie van de gemeente. Dit wordt steeds maar weer weggelachen door de meerderheid. Ondertussen blijkt dat we meer en meer gelijk krijgen en dat het gemeentebestuur allerlei trukken moet uithalen om aan geld te komen.

Op donderdag 30 januari werd, op initiatief van Schepen voor lokale economie Jo Santermans bij hoogdringendheid een vergadering van de beheerraad van het PWA samengeroepen. Op de agenda stond maar één agendapunt: bieding op aankoop postkantoor As. 

Tijdens de vergadering heeft PWA-voorzitter Chel Thys (N-VA As/Niel) vragen gesteld rond deze werkwijze en het nut van deze aankoop voor het PWA:

  • De vergadering werd samengeroepen zonder dat de voorzitter hierover vooraf werd geraadpleegd;

  • Er was geen enkele reden tot hoogdringheid, aangezien het gebouw reeds enkele maanden te koop staat;

  • Het PWA heeft geen enkele behoefte aan een eigen gebouw als kantoor. De kantoorruimte die momenteel wordt gehuurd bij het OCMW is ruim voldoende;

  • Er is geen enkele visie vanuit het gemeentebestuur om extra activiteiten te gaan ontplooien, zoals bvb. Een strijkatelier;

  • Het PWA heeft onvoldoende eigen financiële middelen en zal voor de aankoop dus moeten gaan lenen. Tegelijk weigert de gemeente te lenen en loopt te koop met de slogan “As is een schuldenvrije gemeente”.

Het is dan ook duidelijk dat dit initiatief tot aankoop van het postgebouw door het PWA enkel en alleen bedoeld is om dit gebouw op termijn toe te voegen aan het gemeentelijk patrimonium, zonder dat nu het budget van de gemeente hierdoor wordt belast. Dit is voor N-VA As/Niel een onaanvaardbare werkwijze waar we niet mee akkoord kunnen gaan. Tevens is dit oneigenlijk gebruik van de financiële middelen van het PWA en wordt het PWA zo gebruikt als een financieringsvehikkel voor de gemeente. We wensen ons dan ook uitdrukkelijk te distanciëren van dergelijke werkwijze van de meerderheid.  Na 25 jaar voorzitterschap  heeft Chel Thys dan ook zijn ontslag gegeven omdat hij niet akkoord was met de beslissing om een bod uit te brengen  door het PWA . 

 

Namens N-VA As/Niel,

Chel Thys, gemeenteraadslid en ex-voorzitter PWA                                                    

Erik Notermans, fractieleider gemeenteraad                    Eric Geussens, Voorzitter N-VA As/Niel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is